دجالواره وآسیب های آن

آسیب های ماهواره

دجالواره وآسیب های آن

آسیب های ماهواره

 هریک از ما بگونه ای متفاوت از ماهواره و اینترنت استفاده می کنیم، این ابزار مانند تیغی دو لبه است که هم بوسیله آن می توان بیمار در حال مرگ را جراحی کرد و از مرگ حتمی نجات داد و هم با آن جانی را ستاند.


بسیاری از کارشناسان تربیتی و خانواده معتقدند، با برنامه ریزی صحیح و فعالیت های فرهنگی و قرار دادن سبک و روش زندگی جوانان در مسیر درست، می توان باورهای اعتقادی آنها را تقویت کرد و موجبات یک ارتباط سالم و قانونمند را برای آنان به عنوان عضوی از جامعه فراهم ساخت.

ماهواره و اینترنت

خانواده، مدرسه و رسانه ها از جمله ابزارهایی هستند که می توان از آنها برای تعمیق ارزش‏های اسلامی و ملی و آگاه کردن جوانان بهره گرفت.

هرچند توجه به نیازهایی چون حس زیبایی دوستی، آراسته بودن و تنوع طلبی جوانان و تلاش برای ارائه پاسخ منطقی و متناسب با این نیازها بر اساس الگوهای دینی و ملی نیز می تواند ما را در موفقیت در این مهم یاری رساند.حال آنکه آگاهی بخشی و تقویت احساس ارزشمندی در فرزندان، بصیرت خانواده ها و پایبندی به آموزه های دینی از عوامل مهمی هستند که خانواده را در برابر تهاجم فرهنگی بیگانه، بخصوص اینترنت و ماهواره واکسینه می کند.

فرزندان ما باید با نحوه مدیریت هیجانات و علاقه های خود آشنا باشند، توانایی «نه» گفتن به برنامه ها و سایت های مخرب رسانه های بیگانه ضرورت دارد، آنها باید قدرت تشخیص برنامه های آموزنده و مفید را از برنامه های مبتذل این وسایل داشته باشند و از محتوای ارزشمند آن به عنوان یک عامل موثر در افزایش دانش خود بهره ببرند.....تقویت روحیه خودباوری فرزندان

یک کارشناس خانواده با تاکید بر تقویت احساس ارزشمندی در فرزندان و دوست داشتن آنها می گوید: از جمله ابزارهایی که می توان با آنها خانواده ها و فرزندان را در برابر تهاجم فرهنگی محافظت کرد، تقویت روحیه خودباوری فرزندان، تمجید از عملکرد خوب آنها و آگاهی دادن در انتخاب برنامه های اینترنت و ماهواره است.

"حسین علیزاده" می افزاید: والدین باید شنونده خوبی برای سخنان فرزندان خود باشند و ارتباط عاطفی میان خود و آنها را تقویت کنند، هرچند یادآوری پیامدهای ناشی از استفاده نادرست از این دو وسیله و تقویت دین باوری از جمله عوامل دیگری است که می تواند، فرزندان را در برابر این تهاجم بیمه کند.

این مدرس مهارت های زندگی، ادامه می دهد: دشمن با پخش برنامه های خاص در ماهواره و گسترش سایت های اینترنتی مخالف نظام و ارزش های اسلامی بدنبال اهداف شوم و پلید خود است از این رو باید فرزندان را نسبت به این اهداف هوشیار کرد.

«تقوای گریز» بدان معناست که فرزند یاد بگیرد هرگاه با یک گناه، سایت مستهجن و فیلم گناه آلود روبرو شد، فورا از آن فاصله بگیرد و دوری از گناه را در خود تقویت کند.«تقوای ستیز» این است که فرزند یاد بگیرد، هر زمان با یک گناه ، فیلم ناسالم و سایت مبتذل روبرو شد، با آن مبارزه کند، به ایمان خود پناه ببرد و یک روش بهتر را برگزیند یعنی تسلیم نشود

وی می افزاید: رسانه های بیگانه با پخش برخی برنامه ها در ماهواره و اینترنت، فرد را به اندازه ای غرق در آنها می کنند که دست کشیدن از این برنامه ها و بازگشت به عقب تقریبا غیر ممکن است.

به گفته این کارشناس خانواده، این رسانه ها برای ما و فرزندانمان افکارسازی و بگونه ای آن را هدایت می کنند که از واقعیت ها فاصله گرفته و به سمت دروغ و غیر واقعیت ها سوق پیدا می کنیم؛ به عنوان مثال با استفاده از کلمات عامه پسندی نظیر حقوق بشر، آزادی زن، ستم مردان در خانواده، علم و دانش جوانان، آزاد بودن در ازدواج و فردی بودن دین، اذهان را تحت تاثیر قرار می دهند.

گرفتن هویت اصیل و جایگزین کردن هویت ساختگی

علیزاده با بیان اینکه اینترنت و ماهواره در بسیاری از موارد با برنامه های خود، هویت اصیل فرد را گرفته و هویتی ساختگی را جایگزین می کنند، می گوید: دشمن تلاش دارد تا دین و فرهنگ ما را سست و متزلزل نشان دهد و فرهنگ و گفته های خود را آموزنده و عامل پیشرفت معرفی کند.

وی خاطر نشان می کند: از بین بردن قبح و زشتی کار حرام و گناه، عادی جلوه دادن آن، استفاده از تصاویر عریان و محرک جنسی از دیگر ماموریت های دشمن با کمک برنامه های ماهواره و اینترنت است.

آسیب های روانی برای استفاده کنندگان از ماهواره

ماهواره

این کارشناس خانواده با بیان اینکه افرادی که به تماشای برنامه های ماهواره و استفاده مدام از اینترنت عادت کرده اند، در معرض انواع آسیب های روحی و روانی هستند، می افزاید: وابستگی به این دو وسیله علاوه بر این، به آشفتگی خواب، بلوغ زودرس، فاصله گرفتن از اعتقادات و باورهای مذهبی، ایجاد شک و بدبینی میان همسران، دور شدن از فرزندان و ایجاد فاصله ای عمیق در بین اعضای خانواده منجر می شود.تکرار تماشای برنامه های یاد شده از طریق ماهواره، یادگیری و تحصیلات فرزندان را دچار آسیب کرده و در برخی موارد سبب بیماری هایی نظیر چند شخصیتی در افراد می شود.

راه چاره چیست؟

علیزاده با ذکر یک مثال، راه و چاره مقابله با کارکردهای خطرناک ماهواره و اینترنت را بیان کرده و می گوید: استفاده از اینترنت و ماهواره باید مثل زندگی زنبور عسل باشد، همچنانکه زنبور روی گلها می نشیند، از شهد آنها استفاده و آن را به عسل تبدیل می کند.

وی توضیح می دهد: ورودی و خروجی زنبور عسل پاک است پس فرزندان ما باید برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات سالم و آگاهانه وارد میدان و آگاهانه نیز خارج شوند و این با آموزش و آگاهی بدست می آید.این مدرس مهارت های زندگی، به سه ویژگی در فرزندان اشاره می کند که تقویت آنها ضرورت دارد.به گفته وی، «داشتن تقوای گریز»، «داشتن تقوای ستیز» و «انتخاب عزیز»، این سه ویژگی هستند.

علیزاده یادآور می شود: «تقوای گریز» بدان معناست که فرزند یاد بگیرد هرگاه با یک گناه، سایت مستهجن و فیلم گناه آلود روبرو شد، فورا از آن فاصله بگیرد و دوری از گناه را در خود تقویت کند.«تقوای ستیز» این است که فرزند یاد بگیرد، هر زمان با یک گناه ، فیلم ناسالم و سایت مبتذل روبرو شد، با آن مبارزه کند، به ایمان خود پناه ببرد و یک روش بهتر را برگزیند یعنی تسلیم نشود.

وابستگی به این دو وسیله علاوه بر این، به آشفتگی خواب، بلوغ زودرس، فاصله گرفتن از اعتقادات و باورهای مذهبی، ایجاد شک و بدبینی میان همسران، دور شدن از فرزندان و ایجاد فاصله ای عمیق در بین اعضای خانواده منجر می شود.تکرار تماشای برنامه های یاد شده از طریق ماهواره، یادگیری و تحصیلات فرزندان را دچار آسیب کرده و در برخی موارد سبب بیماری هایی نظیر چند شخصیتی در افراد می شود

علیزاده درباره «انتخاب عزیز» خاطر نشان می کند: این انتخاب، انتخابی محکم، استوار و سودمند است و علاوه بر اینکه بر علم و دانش ما می افزاید، فرهنگ خودی را هم از ما نمی گیرد.

به گفته وی، این انتخاب ما را عزیز نگه می دارد و احساس ارزشمندی ما را از بین نمی برد، وقتی فرزندان هم «تقوای گریز» داشته باشند و هم «تقوای ستیز»، آن زمان می توانند در این میان یک انتخاب سالم داشته باشند که آن برای نسل جوان لازم و ضروری است.

فرجام سحن آنکه؛ اینترنت و ماهواره پدیده های دو وجهی «جاذب» و «دافع» جهان معاصر هستند که نه می توان از آنها گذشت و نه می توان بی محابا آنها را به خدمت گرفت.

از این رو با هر گونه آگاه سازی و ایجاد بسترهای مناسب برای فهم کاربرد صحیح این پدیده ها می توان میزان حطاها و بروز ناهنجاری اجتماعی را کاهش داد.

بلوغ علمی نسل های کنونی و آینده و نیز گستره فراخ ابزارهای الکترونیک اطلاع رسانی، دیگر جایی برای منع و ممانعت چنین ابزارها و دور نگهداشتن آنها از دسترس فرزندان برای جلوگیری از خطرات احتمالی باقی نگذاشته است اما نباید از نظر دور داشت با تقویت طرفیت ها و آموزش بهره وری و دادن چراغ «دانایی» به دست آنها - فرزندان - می توان آنها را در انتخاب صحیح یاری داد.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی