دجالواره وآسیب های آن

آسیب های ماهواره

دجالواره وآسیب های آن

آسیب های ماهواره

سخنان حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری در برنامه سمت خدا مورخ 6 شهریور 1392

سوال - هر فردی باید خودش و خانواده اش عقل و شعور داشته باشند که هر چه می بینند روی شان تاثیر نگذارد. من و خانواده ام همه ی شبکه های ماهواره را نگاه می کنیم و هیچ تاثیری روی ما نگذاشته است. این موضوع به جنبه داشتن انسان ها برمی گردد. شما باید روی باطن انسان ها کار کنید نه ظواهر، راهنمایی بفرمایید.
شما طوری حرف می زنید که انگار تمام مشکلات جامعه ی ما از ماهواره است.اگر با نگاه نکردن به ماهواره مشکلات حل می شود ما این کار را نمی کنیم. شما ضمانت کنید که مشکل گرانی، ازدواج جوانان و مسکن حل می شود، من هم کاری می کنم که دیگر کسی ماهواره نگاه نکند. .......


من مخالف ماهواره هستم ولی همسرم ماهواره می بیند .این موجود شوم درسال هشتاد به اتاق ما آمد آن زمان ما فقط یک اتاق داشتیم و الان دخترم می گوید :آن چیزهایی که نباید در کوچکی می دیدم ،دیده ام. ما خیلی بدبخت هستیم که با چنین کسی زندگی می کنیم. شوهرم به بهانه دیدن اخبار و مطالب عمومی، ماهواره را به خانه آورد ولی الان بیننده ی همه ی کانال های فاسد و ضد اخلاقی آن است. حتی از من می خواهد که مثل آنها رفتار کنم. فقط یک اتاق خواب کوچک داریم که بعضی مواقع خودم را در آن حبس می کنم و به نماز و خواندن قرآن می پردازم. من دلم می خواهم ماهواره را آتش بزنم و بارها با شوهرم دعوا کرده ام که این ام الفساد را جمع کند ولی گوشش بدهکار نیست. دلم بیشتر از خودم به حال دختر معصومم می سوزد. حرفهای شما خیلی به دلم نشست و تصمیم گرفتم که ماهواره را برای هیمشه از زندگی ام حذف کنم. زیرا دختر نه ساله دارم که می خواهم طوری بزرگ بشود که مایه ی افتخارم بشود.
مضرات ماهواره تنها به مضرات ابتذال آنها خلاصه نمی شود. شبکه های مذهبی ماهواره هم با طرح شبهات مذهبی، دارند تیشه به ریشه ی عقاید ما می زند. طوری که برادرم حسرت می خورد که چرا پول خرج کرده و به زیارت امام حسین(ع) رفته است.

پاسخ - در جواب به سوالات بالا باید گفت ..... که این اظهار نظر بوی انکار معاد می دهد. ایشان می گوید که ماهواره روی انسان تاثیر نمی گذارد، مگر عالم تمام شده است ،بخش اصلی عالم بعد از مرگ است. سوره عنکبوت آیه 64 (ان الدار آلاخرة) بیانگر این موضوع است. اگر خدا و دین گناه را بر من و شما حرام کرده است، از باب محبت خداست. آیت الله مجتبی تهرانی می فرمود :از باب محبت و غیرت خداست که حرام ها را بر ما حرام کرده است. اگر بچه ی شما بخواهد بجای اسباب بازی با آشغال ها بازی کند آیا شما اجازه می دهید ؟ آیا می گویید که بچه باید خودش جنبه داشته باشد؟ خیر، چون بچه هنوز به آن جنبه نرسیده است .پس چون ما هنوز به مرحله ی شعور آخرتی نرسیده ایم و شعور باطنی نداریم، کارهایی که ظاهرش خیلی زیباست و با کلاس است اما باطنش دردناک است برای ما مشخص نیست. لذا دین به ما فرموده است که حرام است.

مثلا انسان به جایی می رود که دود و آلودگی است ولی نمی تواند بگویید که انسان باید جنبه داشته باشد زیرا تاثیر آلودگی روی ریه و دستگاه تنفسی انسان غیرارادی است. اگر ایشان توجه کنند می بینند که با دیدن برنامه های ماهواره حال نمازش عوض شده است، نگاهش نسبت به دعا، قرآن و روضه عوض شده، نگاهش نسبت به معنویت و عالم آخرت عوض شده است. ایشان احتمال نمی دهد که نسل سوم و چهارمش نسبت به دین کم قید بشوند؟ آیا از همه ی اینها خبر دارد؟ آیا ایشان باطن خودش، آخرت و نسل های بعدی را چک کرده است که آسیب ندیده اند؟ شاید ماهواره منافعی داشته باشد مثل کسب اطلاعات ولی قطعا ضررش از نفعش بیشتر است هم برای خودمان، هم برای نسل مان و برای آخرت مان.
ایشان می توانند در مورد ماهواره مشاوره کنند. زیرا اثرات ماهواره بخاطر بی جنبگی نیست بلکه آثار طبیعی است. وقتی کسی در آتش برود قطعا می سوزد چه انسان با جنبه باشد چه بی جنبه . با جنبه ترین انسان ها مامورین آتش نشانی هستند ولی در بعضی مواقع در آتش جان خودشان را از دست می دهند .بعضی از آتش ها با لباس ایمنی هم انسان را می سوزاند. با داشتن تمام لباس های ایمنی دنیا باز آتش ماهواره انسان را می سوزاند. آیه 6 سوره تحریم هم این موضوع را یاد آور می شود. آتش روز قیامت که از اعمال ما می سوزد آنقدر شعله ور است که برایش افراد با جنبه و بی جنبه فرقی نمی کند. و همه را می سوزاند.

سوال – من بعد از فوت والدینم خواهرم را شوهر دادم. در شهر ما رسم است که از داماد شیربهاء می گیرند. ولی ما این کار را نکردیم و در خرید عروسی هم حسابی صرفه جویی کردیم. ولی الان مادرشوهر خواهرم می گوید که خدا شانس بدهد فلانی یک جهیزیه ای آورده است که آدم دهانش باز می ماند. و فکر نمی کند که خواهر من با نبود پدر و مادرعروس شده است. من به خواهرم می گویم که به مادرشوهرت بی احترامی نکن. خواهرم خیلی ناراحت است که مادر شوهرش دیگران را به رخ او می کشد، راهنمایی بفرمایید.

پاسخ – آیه دوم سوره مائده می فرماید: تعاونوا علی البر و التقوی و ... خداوند دو مغازه را برای شما گذاشته است که خرید کنید. ما متاعی بنام ازدواج نیاز داریم. مردم دوست دارند که متاع ازدواج را از مغازه ی دین خدا بخرند یا از شیطان ؟اگر می خواهیم آنرا از مغازه ی دین خدا بخریم با تمام شرایطش بخریم. طوری نباشد که آدرس مغازه ی شیطان را بدهیم ولی اسمش این باشد که می خواهیم از مغازه ی دین خدا بخریم. ما مسلمان هستیم و پیرو قرآن هستیم. سبک زندگی ما باید تحت ولایت خدا یا شیطان باشد. اگر ما تمام متاع مان را از مغازه ی ولایت خدا بخریم ، خدا می فرماید: برای اینکه دختر و پسر گناه نکنند، همه کمک کنند تا دختر و پسر باهم ازدواج کنند و در خانواده به تکامل برسند. و نقص های همدیگر را پُر کنند.
قرار است که دو خانواده مشارکت کنند تا دو جوان بهم برسند. ولی این دو خانواده با هم معامله کرده اند که شیربهاء نگرفته اند و جهیزیه ی خوب نداده اند. این معامله و مقابله است. لسان مشارکت الهی می گوید که همه در این ازدواج سهم دارند و همه با هم مشارکت می کنند که تعاونی بر اساس تقوا و بِر درست کنیم. نگاه به ازدواج نباید بر اساس مادیات باشد بلکه باید بر اساس معنویات باشد. همه باید در مهریه، شیربهاء ،جهیزیه و هدیه نگاه مشارکتی داشته باشند. این می شود ازدواج تحت ولایت خدا. اگر ازدواج مشارکت نباشد یعنی مقابله یا معامله باشد، تحت ولایت شیطان انجام می شود.
پس همه در اصل مشارکت شرکت کنند و همه اصل بی گناهی را در ازدواج رعایت کنند. ازدواج خشت اول است و اگر کسی خشت اول را کج بگذارد تا ثریا می رود دیوار کج. در بحث ارتباطات نباید گناه باشد. اگر مادرشوهر بخواهد با زبانش نیش بزند، این گناه است. زبان عضوی از بدن است که استخوان ندارد و گاهی خرف هایی می زند که قلب ها را می شکند. مادرشوهر نمی داند که با این حرف ها، انگیزه ی این عروس را برای زندگی از بین می برد، زندگی آنها را متزلزل می کند و این گناه بزرگی است. وقتی بی حیایی درجامعه زیاد بشود باعث تزلزل در خانواده می شود. زیرا وقتی بی حیایی زیاد می شود چشم ها مقایسه می کند و این می شود زلزله ای در زندگی ها. کسانی که با حیایی به جامعه می آیند حق الناس برگردن آنها می آید. زیرا زندگی بعضی ها را متزلزل می کنند.
نیش زدن ها و بی حیایی ها در زندگی تزلزل ایجاد می کند. همه باید به ازدواجی که تحت ولایت خداست کمک مالی، مشاوره ای و زبانی کنند. این احیای یک معروف است. افرادی که زندگی شان تزلزل پیدا کند تحت ولایت شیطان می روند.
استحکام خانواده یک معروف پسندیده است که خدمت به نسل جامعه است. با مشارکت مالی و حتی دعا خانواده را مستحکم کنید، با کنترل زبان و مشاوره ،خانواده را مستحکم کنیم، با جلوگیری از وسوسه خانواده را مستحکم کنید. پس ما می توانیم خانواده را تحت ولایت شیطانی حفظ کنیم یا تحت ولایت خدایی .
بعضی از خانواده های متدین وقتی می خواهند هدیه ای برای عروس ببرند جستجو می کنند که عروس چه چیزی کم دارد تا آنرا بخرند. هر قدمی که برای استحکام یک زندگی برداریم خدا خوشش می آید و شیطان عصبانی می شود. هر چه خانواده استحکام بیشتری داشته باشد گناه در جامعه کمتر می شود. وقتی در خانواده استحکام نباشد شاید مرد یا زن خانواده نیازشان را با گناه برطرف می کنند. گاهی ما ناخودآگاه حرف هایی می زنیم که نمی دانیم این چه ضربه ای به استحکام خانواده وارد می کند.

سوال – صفحه 433 قرآن کریم را توضیح بفرمایید.

پاسخ – در این صفحه داریم: همه ی دین ما یک موعظه بیشتر نیست هر کاری می خواهید بکنید برای خدا بکنید. اگر به آن چیزی که خدا می گوید فکر کنید آنرا می پسندید. وقتی شما می خواهید حرفی بزنید ببیند که خدا از این حرف راضی می شود یا شیطان. همه باید برای خدا کار کنند. مسئولین ببینند که امضایی که می کنند یا عزل و نصبی که می کنند برای خداست یا شیطان.
آیه 22 سوره ابراهیم داریم که در روز قیامت وقتی شیطان محاکمه می شود می گوید که هر چه خدا وعده داده بود درست بود و هر چه من وعده دادم دروغ بود. آخر جاده ی دنیا بهشت است یا جهنم .پیامبر جاده را به ما نشان می دهد. بیایید به حرف های پیامبر، انذاز و بشارت پیامبر گوش دهید.

سوال – من مادر یک کودک بیمار هستم که از سه ماهگی دچار مشکل مغزی شده است. و از نظر حرکتی و ذهنی دچار بیماری لاعلاج شده است. حدود دوسال است که تلاش می کنم خدا را از خودم راضی کنم. بلکه دعایم را مستجاب کند. نذرها، قربانی ها و دعاها هیچ کدام جواب نداده است .من نمی خواهم از رحمت خدا ناامید بشوم. آیا من بازهم باید دعا کنم ؟ آیا خواسته ی من طلب غیرممکن از خداوند نیست؟ آیا این همه تغییر در رفتار من و همسرم برای راضی کردن خداوند کافی نیست ؟ آیا داشتن و نگهداری فرزندم با این همه زحمت و مشقتی که دارد آیا با پاداشی برابری می کند؟

پاسخ – ما هم برای شفای این بچه و همه ی بیماران دعا می کنیم. حرف های این خانم به این معناست که اگر خدا دعای ما را مستجاب کرد و بیمار ما را شفا داد، مفهومش این است که خدا از ما راضی است و اگر دعای ما را مستجاب نکرد و به ما پول، خانه، بچه و شغل نداد، معنایش این است که خدا از ما راضی نیست. بنظر شما خداوند از حضرت زینب راضی بود یا نبود؟ قطعا راضی بود. ولی هر چه حضرت زینب برای شفای مادر و پدرش دعا کرد مادر و پدرش خوب نشدند. هرچه برای شفای برادرش حسن دعا کرد خوب نشد .وقتی امام حسین(ع) به خیمه رفت ،حضرت زینب دعا کرد که یک بار دیگر برادرش حسین را ببیند ولی این دعایش هم مستجاب نشد. حضرت زینب فرمود: خدایا هر چه تو بپسندی من هم می پسندم. ما باید این نگاه را بفهمیم. شمشیر زهر آلود به فرق هر کس که بخورد می شکافد چه حضرت علی(ع) باشد چه فرد دیگر. خدا قدرت دارد که اثر زهر را از بین ببرد ولی قرار نیست که خداوند غیر از اسباب و علل عمل کند مگر در معجزات.
یک روند طبیعی اتفاق افتاده و بچه بیمار شده است. نتیجه ی دعای ایشان تغییر رفتار خودشان و همسرشان است. نتیجه ی دعای ایشان تداوم ارتباط شان با خدا و اهل بیت است. اینها پاداش دنیوی دعاهایشان است و پاداش اخروی دعاهایشان در آخرت است. ایشان یقین بدانند که امتحان شان تمام می شود. مادری هم که فرزندش سالم است دارد امتحان می شود. زیرا بعضی ها با داشتن فرزند سالم مست می شوند و بعضی ها با داشتن فرزند بیمارعبد می شوند. کدام زیباتر است؟ اهل بیت هر چه گرفتاری هایشان بیشتر شد، عبدتر شدند. البته لازم و ملزوم هم نیست که هر کس نعمتش بیشتر بشود مست بشود. مهم این است که انسان عبد بشود. این پدر و مادر دارند به خدا نزدیک می شوند و عبد می شوند البته بچه هم گناهی نکرده است و خدا برای فرزند هم جبران می کند زیرا خداوند جبار است. ما برای عبد شدن این پدر و مادر به آنها تبریک می گوییم.
ایشان دعایشان را ادامه بدهند ،ما معجزه ی زیادی دیده ایم. آقایی که وضع مالی خوبی داشت فرزندش را برای معالجه ی چشم به انگلستان برد. بینایی بچه از بین رفت زیرا عصب هایش خشک شده بود و این آقا روی برگشتن به ایران را نداشت. در هنگام برگشتن به کربلا رفت. در حرم امام حسین(ع) توسل کرد و چشم های بچه خوب شد. بچه را نزد پزشک برد و آنها گفتند که عصب چشم بچه هنوز خشک است ولی بچه دارد می بیند. این معجزه است .
برکت دعاهای این مادر هم ممکن است که باعث معجزه بشود و کرامت اهل بیت شامل حال او بشود و هم ادامه ی دعای این مادر برکت برای خودش دارد. دستی که به آسمان می رود خالی برنمی گردد و حتما خدا چیزی در دست ما می گذارد. ایشان نباید دعا را قطع کنند و بدانند که شفای بچه علامت رضایت خداوند نیست. همین که شما عبد شدید، خداوند از شما راضی است.
همه ی عالم این دنیا نیست هر کس چهار گوشه ی دنیا و برزخ را دیده است می تواند حرف بزند کسی جز خدا و عترت چهار گوشه ی دنیا را ندیده است پس به حرف قرآن گوش بدهیم تا واقعیت برزخی کار زشت را بفهیم. اگر واقعیت برزخی نیش زدن و گرفتاری را ببینیم نگاه مان عوض می شود. بیاییم نگاه مان را خدایی کنیم یعنی نگاه دنیایی و آخرتی کنیم. و نگاه مان را دینی کنیم. خدایا همه ی ما را از زندان جهل نجات بفرما.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی